Nova vozila

 

1. KREDIT
Če želite ob nakupu vozila (torej ob podpisu pogodbe) postati lastnik vozila, je kredit najbolj ustrezna oblika financiranja za vas. Vi si izberete vozilo, mi pa kredit prilagodimo vašim željam o trajanju in višini mesečnega obroka.

Odplačilna doba se giblje od 3 do 96 mesecev, višina obroka pa lahko doseže od 33 % do 55 % vašega prostega osebnega dohodka.*

Prednosti:
- avto lahko v celoti kupite na kredit, brez pologa;
- obroki niso obdavčeni z davkom na dodano vrednost;
- s podpisom pogodbe postanete lastnik vozila;
- kasko zavarovanje ni obvezno, je pa vključeno v enega izmed paketov in ga lahko plačate iz kredita;
- vse stroške financiranja lahko poravnate iz kredita.
- kredit vsebuje tudi zavarovanje kreditojemalca za primer izgube zaposlitve ter za primer smrti zaradi nezgode in trajne invalidnosti.

* Izbirate lahko med kreditom s fiksno ali spremenljivo obrestno mero

2. NAKUP S FINANCIRANJEM
Večina vozil se danes kupuje s pomočjo financiranja, zato vam ga priporočamo tudi mi...

Doba plačevanja lahko traja od 12 do 84 mesecev, višina mesečne obveznosti pa je odvisna od vašega začetnega pologa, ki znaša minimalno 10% nabavne vrednosti vozila. Glede na to, da lahko vaše obveznosti odplačujete tudi preko položnice ali trajnega naloga, je ta oblika nakupa podobna nakupu na obroke. Ekonomski lastnik ste že takoj ob nakupu, pravni lastnik pa postanete s poplačilom vseh obveznosti.*

Prednosti:
- postopek odobritve je precej krajši in enostavnejši kot pri drugih financiranjih;
- možnost imajo tudi prosilci s slabšo kreditno sposobnostjo in večjimi privarčevanimi sredstvi;
- nakup s financiranjem prilagodimo vašim željam in potrebam;
- predmet nakupa pomeni istočasno tudi zavarovanje financiranja;
- odobreni znesek financiranja je običajno višji kot pri kreditih, kajti v primeru nezmožnosti plačila obveznosti, predmet nakupa s financiranjem enostavno vrnete;
- obroki so skozi celo obdobje financiranja praviloma enaki;
- med obdobjem financiranja vam je zagotovljena maksimalna prilagodljivost.

* Izbirate lahko med finančnim lizingom in finančnim lizingom z ostankom vrednosti.

3. POSLOVNI NAJEM
Podjetjem, ki želijo vnaprej poznati večino svojih stroškov, povezanih s svojim voznim parkom, priporočamo Poslovni najem.

Poslovni najem je oblika financiranja, kjer najemnik plačuje najemnino za uporabo vozila po lastni izbiri za v naprej dogovorjeno obdobje. Vozilo se nahaja v poslovnih knjigah najemodajalca, najemnik pa prejema račune za najemnino. V najemnino vozila vam bomo, glede na vaše želje, vključili zavarovanje vozila, po posebnem dogovoru pa tudi vzdrževanje vozila. Za vašo novo Dacio, ki jo boste v salonu prevzeli že z registrsko tablico, boste mesečno prejemali le en račun.

Ob izteku pogodbenega razmerja najemnik predmet najema praviloma vrne.

Prednosti:
- več možnosti ob predvidenem zaključku, kar vam omogoča veliko poslovno gibljivost tudi v prihodnosti:
- po izteku najema lahko vozilo vrnete, podaljšate najem ali ga odkupite sami, oz. nekdo po vaši izbiri, ali se odločiteza finančni lizing istega vozila;
- poslovni najem je obravnavan kot promet storitev, tako da se DDV ob nakupu razdeli na posamezne najemnine;
- mesečni obroki so nižji, saj se za vozilo plačuje le najemnina (uporabnina);
- pri poslovnem najemu tovornih vozil lahko davčni zavezanci plačani del DDV odbijajo kot vstopni DDV skladno z veljavno davčno zakonodajo;
- s poslovnim najemom se izognete tveganjem, povezanim z nihanji na trgu rabljenih vozil;
- pozitivni učinek v bilanci podjetja - vozilo, ki je predmet poslovnega najema, med najemom ne bo nikoli prikazano kot osnovno sredstvo v bilanci stanja najemnika, čeprav ga bo najemnik uporabljal, kot da je njegova last. Učinek uporabe oz. najema pa bo enak lastništvu.