Dacia spet pretresa ustaljena pravila. Tokrat s spremembo svoje celostne podobe. Vedno bolj odločna in pristna znamka se odslej ponaša z novim logotipom in novim zaščitnim znakom, ki še bolje ponazarjata enostavnost in čvrstost. Dopolnjuje ju še nova paleta barv, ki prikliče podobe narave in velikih prostranstev. To zelo sodobno videnje vrednot znamke Dacia in njene genske zasnove z občutkom za naravno okolje izraža bistvo današnjega dne: ponovno vzpostavljanje povezave z okoljem in skupno doživljanje preprostih užitkov z najbližjimi. David, vodja za znamko Dacia v Studio Design, in Julie, glavna oblikovalka, odgovorna za celostno podobo, pojasnjujeta temelje in etape ustvarjanja te nove celostne podobe

Dacia je ob predstavitvi svoje nove strategije na začetku leta 2021 napovedala, da to pomeni začetek novega poglavja v njeni zgodovini. Ta napoved se zdaj uresničuje z razvojem celostne podobe: z novimi logotipom, zaščitnim znakom, barvami in področji … vendar znamka ostaja zvesta svojim koreninam. Čeprav formula, ki je zaslužna za uspeh znamke, ostaja enaka, zdaj v novi dobi in novi obleki poudarja iste vrednote in še naprej za zmerno ceno.

"Dacia je znamka, ki se osredotoča na bistveno, na enostavnost, pristnost … Danes se znamka razvija naprej in kaže nove ambicije. To je torej odlična priložnost za preobrazbo celostne podobe, ki naj še bolj jasno odraža in potrjuje njeno gensko zasnovo in njene vrednote." David, vodja za znamko Dacia v Studio Design.

Prenovo Dacie uteleša njena nova logotip in zaščitni znak, ki oba označujeta prepoznavno in odločno znamko. Ta dva elementa so ustvarili v oblikovalskem oddelku Dacie z željo, da izrazi bistvo znamke, njene temelje, ki so jo vodili od njenega začetka. Celoten grafični jezik je namerno zelo zadržan in prečiščen kot opomnik, da je Dacia znamka, ki je osredotočena na bistveno. 

Ekipe marketinga, ki so soustvarjale novo celostno podobo, jo od junija 2021 postopoma uvajajo v različnih komunikacijskih kanalih: na spletnih straneh znamke, v oglasih, brošurah itn. Na prodajno-servisnih mestih znamke Dacia se bodo elementi nove celostne podobe postopoma bohotiti od začetka leta 2022. Vozila bodo novi logotip in novi zaščitni znak dobila v drugi polovici leta 2022.