NOVE OZNAKE ZA NOVE DIZELSKE IN
BENCINSKE MOTORJE

DIZELSKI MOTORJI BLUE DCI
DIZELSKI MOTORJI BLUE DCI
Novi dizelski motorji Blue dCi so za zmanjšanje emisij onesnaževal opremljeni s sistemom selektivne katalitične redukcije (SCR*), ki deluje s tekočino AdBlue®. S to tehnologijo se dušikov oksid (NOx), ki ga proizvajajo dizelski motorji, razgradi v nenevarne pline (vodna para in dušik).
Ta tehnologija je učinkovita v vseh situacijah in nima vpliva na zmogljivost motorjev Blue dCi. Njena uporaba zagotavlja skladnost z novimi standardi, ki so strožji in zahtevnejši.
PREDNOSTI
Tekočina AdBlue je brezbarvna in nestrupena vodna raztopina, sestavljena iz 32,5 % čiste sečnine in 67,5 % demineralizirane vode. AdBlue je na voljo na večini bencinskih črpalk. Vozilo vas postopoma opomni, kdaj je treba doliti tekočino AdBlue.
POMEMBNA OPOMBA
Tekočino AdBlue je treba uporabiti v čisti obliki. Ima svoj rezervoar, ki je preprosto dostopen prek skupnega zunanjega pokrova za rezervoar za dizelsko gorivo ali prek lastnega pokrova. V rezervoar za dizelsko gorivo ni dovoljeno točiti tekočine AdBlue in obratno. Če pride do napake pri točenju, ne zaženite motorja, saj lahko poškodujete sistem SCR.
(*) Pri selektivni katalitični redukciji se vbrizgava amonijak (imenovan NH3) iz tekočine AdBlue v katalizator izpušnih plinov. Pri nastali kemični reakciji se dušikov oksid (NOx) razgradi v neonesnaževalne pline (vodna para in neškodljiv dušik).
BENCINSKI MOTORJI S FILTROM TRDNIH DELCEV (FAP)
BENCINSKI MOTORJI S FILTROM TRDNIH DELCEV
Novi bencinski motorji z neposrednim vbrizgavanjem so za zmanjšanje emisij trdnih delcev zdaj opremljeni s filtrom trdnih delcev (FAP), ki je del izpušnega sistema. S to tehnologijo se odstranijo trdni delci iz izpušnih plinov tako, da jih prestreže mikroporozna satasta struktura, nato pa se delci sežgejo s postopkom redne in samodejne regeneracije. Bencinske motorje, opremljene s to tehnologijo, smo preimenovali v TCe FAP. 

Prednosti:  filtra trdnih delcev ni treba vzdrževati, ne vpliva na vožnjo vašega vozila, prav tako ne vpliva na porabo goriva in emisije CO2.
PREBERITE TUDI
EMISIJSKI STANDARD WLTP
Predpisi, ki so bolje prilagojeni dejanski vožnji in dnevni porabi goriva.