OKOLJSKI STANDARDI IN PREDPISI

Predpisi se spreminjajo, mi pa igramo pomembno vlogo pri teh spremembah. Začne se z upoštevanjem novega globalno usklajenega preizkusnega postopka za lahka vozila (WLTP). Ta novi protokol omogoča potrošnikom dostop do podatkov o porabi goriva in emisijah onesnaževanja, skozi katere se natančno odraža vsakodnevna uporaba vozila.
ZMANJŠANJE PORABE GORIVA IN EMISIJ
ZMANJŠANJE PORABE GORIVA IN EMISIJ
Zanesljive in učinkovite rešitve​

Dacia je zavezana k zagotavljanju uporabe novih vozil po dostopnih cenah. Ponujamo privlačna in visokokakovostna vozila z zanesljivimi in učinkovitimi tehnologijami. Naša vozila so opremljena s tehnologijami Skupine Renault, pri čemer se zanašamo na strokovnost in znanja Skupine za zmanjšanje porabe goriva in zmanjšanje emisij.​​ Dacia vam pomaga igrati dejavno in preprosto vlogo pri zmanjševanju stroškov uporabe vozila. Zato vam ponujamo različne rešitve in tehnologije za zmanjšanje porabe goriva in emisij CO2 pred in med vožnjo ter po njej, s čimer se optimizira tudi uporaba vozila.​​
TEHNOLOGIJE ZA ZMANJŠANJE PORABE GORIVA
 • Vgrajene funkcije vključujejo opozorilnik za prestavljanje, gumb za način varčne vožnje, možnost ogleda prevožene poti z "eko-rezultatom"* in program za učenje varčne vožnje* s sprotnimi nasveti za varčno vožnjo in optimiziranje porabe goriva.
 •  Sistem Stop and Start za zmanjšanje porabe goriva med mirovanjem vozila.
*odvisno od modela.
MOTORJI LPG
MOTORJI LPG
Dacia ponuja tudi LPG motorje tudi LPG motorje s tovarniško vgrajenim plinom za vse modele. S to rešitvijo izberete varno in preizkušeno tehnologijo, ki je varčnejša od dizelskega motorja ter je derivat rafinirane nafte in zemeljskega plina.​ LPG je skladiščen v tekoči obliki v rezervoarju vozila, nato pa se pred izgorevanjem v motorju spremenil v plin.​​

Skladno s tem vozila, opremljena s tovarniško vgrajenim plinom, predstavljajo enostavno alternativo po konkurenčnejših cenah v primerjavi z drugimi vrstami goriva. Tovarniško vgrajen plin je tudi prijaznejši do okolja, saj ima 10% manj emisij CO2 v primerjavi z vozilom z bencinskim motorjem in zelo omejene emisije onesnaževal (npr. drobnih delcev). Tovarniško vgrajen plin je zato čista rešitev za mestno vožnjo.

RAZUMEVANJE SPREMEMB PREDPISOV:
WLTP IN RDE

Od 1. septembra 2017 je v veljavi novi protokol WLTP, ki postopoma nadomešča protokol NEDC (novi evropski vozni cikel). Poleg tega novega protokola se uporablja tudi drugi protokol: RDE (Real Driving Emissions – emisije pri dejanski vožnji). Oba protokola zagotavljata dostop do rezultatov porabe in emisij, ki odražajo dejansko vsakodnevno uporabo.
KAJ JE CERTIFIKACIJSKI PROTOKOL?
CERTIFIKACIJSKI PROTOKOL
To je sklop obveznih preizkusov, ki potrjujejo, da so vsa nova vozila na trgu skladna s predpisi. Cilj je preveriti, ali so vsa vozila skladna s predpisi glede emisij, ki jih običajno imenujemo emisijski standardi. Trenutno je v uporabi standard Euro 6. Preizkusi potekajo v laboratoriju, izvajajo pa jih neodvisni organi (npr. UTAC v Franciji). Temeljijo na standardiziranih voznih ciklih (dolžina, hitrost, oprema, temperatura itd.) ter merijo onesnaževala, emisije CO2 in porabo goriva pri vozilih z motorjem z notranjim zgorevanjem. Te meritve vam tako omogočajo primerjavo zmogljivosti modelov različnih proizvajalcev. Trenutno so ti podatki objavljeni v katalogih in na spletnih straneh proizvajalcev.
OD NEDC DO WLTP
OD NEDC DO WLTP
Pred septembrom 2017 se je uporabljal certifikacijski protokol NEDC, ki je bil referenčni laboratorijski preizkus vse od 90. let prejšnjega stoletja. Ta protokol je postal zastarel, saj ni dohajal razvoja avtomobilskih tehnologij. Protokol WLTP je postopoma zamenjal NEDC. Kakšna je torej razlika med obema protokoloma? Vozni cikel WLTP je daljši in natančnejši od cikla NEDC. Hitrosti med preizkusom so višje, razpon temperatur je večji in upoštevana je vsa oprema vozila (glejte spodaj). Te izboljšave zagotavljajo rezultate, ki so precej bliže dejanskim vrednostim med vsakodnevno vožnjo.     
PRIMERJAVA PREIZKUSA NEDC IN WLTP NEDC
Značilnosti
 • Dolžina cikla (min): 20
 • Razdalja (km): 11
 • Povprečna hitrost (km/h): 34
 • Največja hitrost (km/h): 120
 • % časa postankov: 24

Rezultati:
Razlike rezultatov preizkusov so pogojene z razmerami dejanske uporabe. En rezultat na model / motor / menjalnik.
 
PRIMERJAVA PREIZKUSA NEDC IN WLTP WLTP
Značilnosti
 • Dolžina cikla (min): 30
 • Razdalja (km): 23
 • Povprečna hitrost (km/h): 47
 • Največja hitrost (km/h): 131
 • % časa postankov: 13

Rezultati:
Rezultati preizkusa odražajo razmere pri dejanski uporabi, saj sta za vsak model / motor / menjalnik na voljo najmanjši rezultat in največji rezultat. 
Ker so razmere preizkušanja bolj podobne razmeram pri dejanski uporabi, lahko rezultati prikazujejo večjo porabo goriva in več emisij v primerjavi z informacijami iz kataloga. Vendar pa to ne vpliva na dejansko dnevno porabo. To je preprosto bolj točen prikaz porabe goriva in emisij, ki v skladu s protokolom WLTP upošteva določeno vrsto vozila ter izbrano opremo in možnosti. Poleg tega je ta meritev ocenjena na podlagi sklopa rezultatov, pridobljenih med preizkusom. Za model vozila je zato na voljo več vrednosti na podlagi opreme in možnosti v nasprotju z enim rezultatom na model pri protokolu NEDC.
EMISIJE PRI DEJANSKI VOŽNJI (RDE)
EMISIJE PRI DEJANSKI VOŽNJI (RDE)
Čeprav so razmere preizkusnih ciklov WLTP strožje kot pri protokolu NEDC, še vedno niso upoštevani vsi parametri dejanske uporabe vozila, zato je dodan še preizkus emisij pri dejanski vožnji (RDE).
Ta preizkus, ki se izvaja na cestah v dejanskih voznih razmerah, dopolnjuje protokol WLTP in preverja dejanske ravni emisij onesnaževal vozila.
Skupina Renault je že začela obveščati stranke o rezultatih preizkusov emisij onesnaževal skladno s preizkusom RDE pri novih vozilih, registriranih po maju 2016. Za več informacij obiščite group.renault.com/RDE
ČASOVNI OKVIR
OD 2017 DO 2019
Od septembra 2017 do septembra 2018 morajo biti vsa nova vozila na trgu (nov model/motor) opremljena s certifikatom preizkusa WLTP.
Od septembra 2018 morajo biti vsa nova vozila, prodana pri pooblaščenih prodajalcih, opremljena s certifikatom WLTP.
Da bi poenostavili postopek za kupce, so regulativni organi od vseh proizvajalcev zahtevali, da od septembra 2017 do konca leta 2018 še naprej navajajo samo rezultate po standardu NEDC. Skladno s tem so morali rezultate vseh vozil s certifikatom WLTP do začetka leta 2019 pretvoriti v ustrezen rezultat po standardu NEDC.
Od januarja 2019 vsi objavljeni podatki predstavljajo samo vrednosti WLTP.
OD JANUARJA 2020
Vzporedno z izvajanjem certifikacijskega protokola WLTP se postopoma razvija obvezni emisijski standard za vozila, ki bo zmanjšal okoljski vpliv vozil. To bo nazadnje povzročilo uvedbo standarda Euro 6D januarja 2020.

KAJ TO POMENI ZA VAS?
KAJ TO POMENI ZA VAS?
Omeniti je treba, da se zmogljivost vozila in dejanska poraba goriva ne spremenita in nista odvisni od uporabljenega certifikacijskega protokola.

Vrednosti emisij CO2 in porabe goriva, ki jih objavljajo proizvajalci, pa se bodo seveda povečale, saj novi protokol WLTP bolje odraža vsakodnevno uporabo vozila.

Preprosto povedano je standard WLTP bolj verodostojen od standarda NEDC, a ne spremeni dejanske učinkovitosti ali porabe vozila.
NAŠE ZAVEZE
NAŠE ZAVEZE
Zagotavljamo vam jasne in preproste informacije o porabi goriva vašega vozila.

Preglednost in preprostost sta že od nekdaj glavni vodili znamke Dacia.

V začetku leta 2018 je tako Dacia na trgu predstavila prva vozila, certificirana po novih predpisih. V začetku septembra 2018 so bila vsa nova vozila Dacia, prodana v mreži, opremljena s certifikatom WLTP.