UREDBA REACH

ŽELITE BITI SEZNANJENI Z
INFORMACIJAMI REACH ZA SVOJE
VOZILO?

PREDPISI O UPORABI KEMIKALIJ
Namen uredbe REACH (kratica za registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanje kemikalij), ki jo je leta 2007 izdala Evropska unija, je spodbujanje varovanja zdravja ljudi in okolja pred tveganji, povezanimi s kemičnimi snovmi.​ V skladu z našimi zavezami, jasno in transparentno komuniciramo informacije, katere snovi se uporabljajo pri proizvodnji, vzdrževanju in popravilu vašega vozila.
REACH – varovanje zdravja ljudi

Predstavitev novih predpisov

WLTP in RDE
Zaveze znamke Dacia

Znamka Dacia

Naše zaveze