Uredba REACH

REACH – varovanje zdravja ljudi

Predpisi o uporabi kemikalij

Namen uredbe REACH (kratica za registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanje kemikalij), ki jo je leta 2007 izdala Evropska unija, je spodbujanje varovanja zdravja ljudi in okolja pred tveganji, povezanimi s kemičnimi snovmi.​

V skladu z našimi zavezami, jasno in transparentno komuniciramo informacije, katere snovi se uporabljajo pri proizvodnji, vzdrževanju in popravilu vašega vozila.

Želite biti seznanjeni z informacijami REACH za svoje vozilo?

Predpisi WLTP za vozila Dacia

Predstavitev novih predpisov

WLTP in RDE

Preberite jih
Zaveze znamke Dacia

Znamka Dacia

Naše zaveze

Odkrijte